Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta określone są w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159

Link do strony Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/prawa-pacjenta

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone